Кошки

CH CFA SAFRANIKA AYIANA OF SOMALISSA (выведена из разведения)

     SafraNika Ayiana of Somalissa GC CFA SOMALISSA GAVANA  (выведена из разведения)

Гавана инт

CH CFA SOMALISSA VICKY       (выведена из разведения)

Ch.Somalissa Vicky    

                                 CH SOMALISSA HONEY                

                                                   SOMALISSA HELYDONIA

WC SOMALISSA UNITI

WC  SOMALISSA UBUNTU

                                                       SOMALISSA LAKRICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   CH SOMALISSA QUINCY

 

 

 

 

 

 

                                                    ICH SOMALISSA KENYA

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 CH CFA  SOMALISSA AUSHRA

                                                  SOMALISSA EVA 

                                                    CH SOMALISSA HELENA

                                                  CH SOMALISSA DEBORAH 

 

                                                             SOMALISSA LEMURIA

 

 

 

                                                             SOMALISSA FILOMENA